
Kandilli Kampüsü

Kandilli Kampüsü, esas olarak 1868 yılında kurulmuş olan ve 1982'de Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanan Kandilli Rasathanesi'nin bir devamı niteliğindedir. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanmasını takiben, daha önceki işlevlerine ek olarak deprem araştırma enstitüsü kimliğini de kazanmış ve ismi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olmuştur. Kandilli Kampüsü'nde yer alan akademik birimler (alfabetik sıra ile) şunlardır: Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, Jeodezi Anabilim Dalı, Jeofizik Anabilim Dalı. Kandilli Kampüsü'nde yer alan Laboratuar ve Araştırma Merkezleri ise şöyledir: Astronomi ve Güneş Fiziği Gözlemevi, Jeomanyetizma Gözlemevi, Meteoroloji Gözlemevi, Sismoloji Gözlemevi.Sayılan birimlere ek olarak Boğaziçi Üniversitesi-Tübitak Teorik Fizik Enstitüsü de Kandilli Kampüsü içinde yer almaktadır.

Astronomi Laboratuarı
1918 yılında Carl Zeiss firmasına sipariş edilen ekvatoryal teleskop, İstanbul'a 1925 yılında gelmiştir. Teleskobun konulması için uygun koşulları taşıyacak binanın hizmete açılması 1935 yılında gerçekleşmiştir. Bölümün ilk önemli aktivitesi, 1936 yılındaki Tam Güneş tutulması gözlemidir. 1945 yılından sonra rasathaneye gelen araştırmacılar, gözlem yapılacak araçlarla ilgilenmeye başlamışlardır. 1947 yılında teleskobun hizmete sokulması ve en yararlı şekilde kullanılması için çalışma konusu olarak Güneş seçilmiştir. Aynı yılın 2. yarısından itibaren günlük Fotosfer gözlemlerinin yapılmasına başlanmış ve 1965 yılından itibaren de günlük gözlem kayıtları analiz edilip, değerlendirilerek, -geçmiş yıllarda bazı kesintilerle- düzenli olarak her ay uluslararası veri merkezleri ile paylaşılmaya başlanmıştır. 1947 yılından beri hava koşulları da izin verdiği müddetçe bayram tatilleri ve haftasonları da dahil olmak üzere haftanın 7 günü Fotosfer gözlem, kayıt ve değerlendirmelerine devam edilmektedir. Elde edilen ve analiz edilen veriler her an sonu elektronik ortamda uluslararası veri merkezleri ile paylaşılmakta ve NOAA veri merkezi bültenlerinde yayınlanmaktadır.
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
TETAM

TETAM, Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

amaçlarıyla, 41 Kurucu Üye tarafından ilgili YÖK mevzuatı çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak 6 Eylül 2013’de kurulmuştur.


TETAM web sitesi için tıklayınız.
Fatin Gökmen Konferans Salonu
Güneş Kulesi
Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Web Sitesi: http://www.koeri.boun.edu.tr/depremmuh/
Jeodezi Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızda jeodinamik, deformasyon, GPS, gravite, mikrojeodezik ağlar, InSAR ve GIS konularında bireysel araştırmalar yapılmakta ve kurumlar arası işbirlikleri ile ulusal/uluslararası birçok araştırma projesi yürütülmektedir. 15 adet çift frekanslı GPS alıcı seti, 12 adet total station, elektronik uzaklık ölçerler, dijital hassa nivo gibi zengin ekipman altyapısı ile modern koşullarda sürdürülen çalışmalardan elde edilen veriler, bilimsel ve ticari yazılımlar ile işlenmekte ve üretilen sonuçlar yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantılarda ve dergilerde sunulmaktadır.

Web Sitesi: http://www.koeri.boun.edu.tr/jeodezi/
Jeofizik Anabilim Dalı

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik Ana Bilim Dalı, araştırmaya öncelik veren, modern bilimin değişkenliği ve gelişen teknolojinin duyarlılığını, gözlem ve araştırmalarına yansıtan, yaşadığımız coğrafyaya ait problemleri tanımlayıp çözüm üretebilen, çevre bilincinin ve doğayı koruma isteğinin öne çıkarıldığı bir anlayış ile yeni araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Web Sitesi: http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik
Jeomanyetizma Laboratuvarı

Kandilli, şehir merkezinden 15 kilometre uzakta, Boğazın Asya tarafında, Boğaziçi'nin her iki yakasının muhteşem manzarasına sahip ağaçlık bir tepededir. 1981 yılından beri Boğaziçi Üniversitesinin kampusu olan 36 hektarlık arazi, jeofizik ve astronomik disiplinleri bünyesinde barındırır. Üç ana manyetik yapılar sırasıyla; variometre binası, mutlak ölçü binası ve ofis binasıdır.

Web Sitesi: http://www.koeri.boun.edu.tr/jeoman
Yönetim
Jeofizik Anabilim Dalı

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik Ana Bilim Dalı, araştırmaya öncelik veren, modern bilimin değişkenliği ve gelişen teknolojinin duyarlılığını, gözlem ve araştırmalarına yansıtan, yaşadığımız coğrafyaya ait problemleri tanımlayıp çözüm üretebilen, çevre bilincinin ve doğayı koruma isteğinin öne çıkarıldığı bir anlayış ile yeni araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Web Sitesi: http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik
Müze
Manyetik Gözlem İstasyonu
Meteoroloji Laboratuvarı

Rasathanenin Meteoroloji birimi, 1929 da Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün düzenli gözlemlere başlamasına kadar ülkede meteoroloji ile ilgili gözlem ve tahmin yapan tek kuruluş olma ünvanını korumuştur. Rasathane 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesine bağlandıktan bir süre sonra 1985 yılında birim personel sayısı beş-altı kat arttırılarak bugünkü düzeyine çıkarılmıştır. Birim, 11 meteoroloji mühendisi ile araştırma ve gözlem faaliyetlerini sürdürerek toplumdan gelen meteorolojik bilgi, danışma ve gözlem taleplerini karşılamaya çalışmaktadır.

Web site: http://www.koeri.boun.edu.tr/meteoroloji/
Atölye
Atölye
Jeodezik ve Manyetik Gözlem İstasyonu
Feza Gürsey Binası
Lorem İpsum